KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOLEŽAL, Jan, Ph.D., Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 728 826 136
E-mail / E-mail address dolezal@net.hr
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Literární věda
Literární věda - bosenská literatura
Literární věda - bulharská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Literární věda - černohorská literatura
Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Jihoslovanské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Studie:
- Srbsky psaná literatura. - In: Literatura ve světě. - Praha 2005, s.267-275.
- Sedamdeset sedmodnevni rat u srpskom romanu. - In: Sara-jevske sveske. - Č.4 (2004), s.167-175.
- Některé paralely geneze moderního srbského a chorvatského románu. - In: Slavica Comparativa. - Praha 2002, s.77-81.
- Dva polyromány a poetika inventáře. In: Tvar. - Č. 11 (2002), s.4-5.
- Srbský román devadesátých let. - In: Tvar. - Č. 19 (2000), s.6-7.

recenze:
- Stroj času trochu jinak. - In: A2. - Č. 32 (2006), s.7.
- Aristokratický labyrint čtení. - In: Tvar. - Č. 13 (2001), s.22-23.
- Ludvík Kuba stále aktuální. - In: Poděbradské noviny. - Č. 4 (1997), s.1.

překlad:
- Příběh tureckého hodináře / Filip David. Pro přátele jižních Slovanů, duben 1998, s.3-5.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek