KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FILÁČEK, Adolf, RNDr., CSc.

* 1944

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 183 347
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address filacek@flu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vědní a výzkumná politika v ČR a zemích EU
- studium transformace české vědy a výzkumu
- sociální funkce vědy po institucionální transformaci
- hodnocení vědy a ve vědě, \\\\\\\\\\\\\\\"benchmarking\\\\\\\\\\\\\\\" výzkumných institucí
- statistická analýza výzkumných systémů, mezinárodní komparace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen Management Committee of HERA (Humanities in the European Research Area)
- delegát za ČR v Programovém výboru programu 6. RP EU Science in Society pro oblast “Capacities”
- člen redakční rady Teorie vědy
Publikační činnost / Publications Výběr z publikací
- Experimentální mapa inovativních výzkumných organizací zemí střední Evropy. - In: REDEM '06. Management ve výzkumných ústavech / J. Štefan(ed.). - Ostrava, Marq 2006. - S. 23-30.
- Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013. DG Regio EC, Brussels 2006, 88 p., 2497 kB, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evalstrat_innov/czechrepublic.pdf
- Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů. Bankovní Institut – Vysoká škola, Praha 2005. - 26 s.
- Innovative RTD organisations in the Czech Republic. - In: The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries / B. Borsi, K. Dévai, G. Papanek (eds.). - European Commission / Budapest University of Technology and Economics, 2005. - S. 21-24. Elektronicky record-network.net
(Spoluautor Jiri Loudin.)
- Centres of Excellence in the Czech Republic. - In: The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries / B. Borsi, K. Dévai, G. Papanek (eds.). - European Commission / Budapest University of Technology and Economics, 2005. - S. 24-25. Elektronicky record-network.net
(Spoluautor Jiri Loudin.)
- Benchmarking ve vědě a výzkumu. - In: REDEM '05. Management ve vědě a výzkumu / J.Štefan (ed.). - Ostrava, Marq 2005. - S. 39-48.
- Science Policy in the Humanities. - In: Teorie vědy XIV (XXVII). - Č. 1 (2005), s. 89-112.
- Věda, poznání, komunikace. Sborník k 80. narozeninám Prof. Ladislava Tondla. FLÚ AV ČR – FILOSOFIA. - Praha 2004, 218 s.
- Společenské vědy a humanitní obory v Evropském výzkumném prostoru. - In: Věda, poznání, komunikace. Sborník k 80. narozeninám Prof. Ladislava Tondla / A. Filáček (ed.). - FLÚ AV ČR – FILOSOFIA, Praha 2004, s. 67-78.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek