KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MACHOVEC, Martin, PhDr.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. A. Komenského, Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Kolátorova 10, 169 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 605 755 351
E-mail / E-mail address m.machovec@seznam.cz ; machovec.martin@ujak.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární věda
- literární historie
- literární kritika
- překladatelství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Kruh přátel českého jazyka
- Klub za starou Prahu
- Kruh moderních filologů
Publikační činnost / Publications Zejména ediční činnost. Připravil desítky svazků české literatury, před r. 1989 tzv. ineditní, samizdatové, zejména tzv. undergroundové, k vydání. Řada doslovů, edičních komentářů, studií zejména na téma české undergroundové literatury v letech 1948-1989. Příležitostná literární kritika a recenzní texty. Překlady, většinou z angličtiny; méně z ruštiny.
Podrobnosti:
- Slovník světových literárních děl (1988) - několik hesel z oboru dějin angloamerické a ruské literatury
- Lexikon české literatury (III. díl, 2000)- několik hesel z oboru dějin české literatury
- Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (2 díly, 1995, 1998) - několik hesel z oboru dějin ilegální české literatury
- Český Parnas. Česká literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. - Praha: Galaxie 1993.- několik hesel o ilegálních českých literárních dílech

Příspěvky do sborníků:
- Alternativní kultura. - Praha: NLN, 2001.
- Voice, Text, Hypertext. - Washington: University of Washington, USA, 2003.
- Otokar Březina 2003. - Tišnov: Sursum, 200.
- Mythologické dvojice, trojice a další –ice dneška / spoluautor. - Praha: Torst, 2005.

Ediční činnost:
- Básnické dílo Egona Bondyho - realizováno tiskem v devíti svazcích v letech 1990-1993.
- sborník Egonu Bondymu k šedesátinám (Praha 1990).
- Dílo Ivo Vodseďálka (pět svazků)
- práce Ivana Jirouse, Františka Pánka, Josefa Vondrušky, Jiřiny Zemanové, Pavla Zajíčka aj.
- Views from the Inside. (Czech Underground Literature and Culture (sborník a přednáška). - Praha, 2006 – v tisku.
- W. S. Churchill: Druhá světová válka. - Praha: NLN, 1992-1995.

Překlady:
- výbor z poesie Allena Ginsberga Vylízanej mozek! (1991)
- Johna Fowles Věž z ebenu (1997)
- Anne Waldmanová Žena v řeči bystrá (2001)
- Beatnici v Praze (2001)

Bibliografie Egona Bondyho byla v roce 2004 publikována na webových stránkách pražské knihovny Libri prohibiti.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek