KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TRÁVNÍČEK, Jiří, Prof., PhDr., M. A.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, pracoviště Brno, Květná 8, 603 00 Brno
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 543 422 535
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiritravnicek@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/106-travnicek-jiri?personid=101

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- literární věda
- teorie literatury
- průzkumy čtenářů a čtení
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada AV ČR, v.v.i.
- Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Publikační činnost / Publications Knihy:

Vyprávěj mi něco...(jak si děti osvojují příběhy). - Praha: Pistorius-Olšanská a Paseka, 2007.

Arnošt Goldflam: Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štedroněm a Jiřím Trávníčkem). - Brno: Host, 2006.

Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. - Brno: Host, 2003.

Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie od 40. let do současnosti). - Brno: Jota, 1998 (se Z. Kožmínem)

Poezie poslední možnosti. - Praha: Torst, 1996.

Bibliografie též na http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/106-travnicek-jiri?personid=101

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek