KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VELEK, Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra teorie a dějin umění, Podlahova 3, 709 00 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address viktor.velek@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Lužice
Etnografie, folkloristika a etnologie - Lužičtí Srbové
Zaměření geografické / Geographical field of study Sorabistika - Dějiny
Sorabistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Sorabistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - společná hudební kultura Čechů a Lužických Srbů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes - Listowanje Bjarnata Krawca s čěskimi přećelemi. - In: Lětopis-časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow.- Roč.54 (2007).- Wosebity zešiwk. Bautzen, Domowina-Verlag 2007.
- Die Musik der Lausitzer Sorben (Wenden) im Rundfunk. -In: „Music and Broadcasting“ - Colloquium Musicologicum Brunense. Roč.39 (2004). - S.74-85.
- Česko-lužická hudební kultura v letech 1918-1938. - In: Praha a Lužičtí Srbové: Praha a Serbja / Petr Kaleta, ed.- Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005.-S. 190-213.
- Po stopách brněnského odboru Společnosti přátel Lužice. - In: Lužické inspirace I.- Brno: Moravsko-lužická společnost, 2005.
- Slawische Wechselseitigkeit in der Musikgeschichte der Tschechen und Lausitzer Sorben 1848-1948.- In: Gunther Gebhard, Oliver Geisler; Steffen Schröter (Hg.)/ Geisteswissenschaft und Öffentlichkeit: Versuch eines Dialogs. Dokumentation des Forum junge Wissenschaft I, 16. bis 22. November 2005 in Dresden. - Dresden: efau-Verlag 2006. ISBN: 3-9807388-0-9.
- (Nje)znate čěske spěwarki na serbskej hudźbnej scenje.- In: Rozhlad – Serbski kulturny časopis.- Č. 8(2006).- Domowina-Verlag GmbH, Bautzen, s. 298-302.
- Lužickosrbská rozhlasová vysílání v 1. polovině 20. století. 1. část: Úvodní zamyšlení, pořady z let 1925-1929. - In: Lětopis, Jg. 54.- Č. 1(2007).- S. 116-126.
- Miloslav Kabeláč sextetním klavíristou na historických nahrávkách lužickosrbské řeči a hudby. - In: Opus Musicum.- Hudební revue. Č. 2(2007).- S. 14-15.
- Z hudźbu dorozumjenju mjez Němcami, Serbami a Čechami - Wo přećelstwje F. Bakule a Bj. Krawca. - In: Rozhlad - Serbski kulturny časopis. - Č. 1-2(2007). - Domowina-Verlag GmbH, Bautzen.
- Brnjanska sekcija Towarstwa přećelow Łužicy.- In: Rozhlad - Serbski kulturny časopis.- Č. 5(2007).- Domowina-Verlag GmbH, Bautzen, s. 169-172.
- Serbske styki Ferdinanda a Karela Vacha.- In: Rozhlad - Serbski kulturny časopis.- Č. 8-9, 10(2007).- Domowina-Verlag GmbH, Bautzen, s. 350-353.
- Hudba Lužických Srbů a její představitelé. Colloquium „Lužičtí Srbové z různých úhlů pohledu“, Předklášteří, 15.9.2006.- In: Muzeum Brněnska - Sborník 2007
- Moravsko-lužická vzájemnost – neznámá kapitola česko-lužickosrbských vztahů.
Colloquium „Lužičtí Srbové z různých úhlů pohledu“, Předklášteří, 15.9.2006.- In: Muzeum Brněnska - Sborník 2007.
- Josef Páta a lužickosrbská hudba.- In: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí umrtí Ludvíka Kuby (Internationale Konferenz Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznice śmierci Ludvika Kuby.)Opole, 16.-17. 11. 2006 / Petr Kaleta, Lubomír Tyllner (ed.). - Praha: 2007. - S. 125-129.
- Lužickosrbské písně v tvorbě moravských hudebních skladatelů.- In: Lužické inspirace II. plánované vydání. - Brno: 2008.
- Sasko jako místo česko-lužickosrbské hudební spolupráce na přelomu 19. a 20. století. - In: České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník vědeckého sympozia České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů, České Budějovice, 27., 28.6.2006.(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek