KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOZÁR, Aleš, Mgr., Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Bukovka 21, 533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ales.kozar@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://slovinsko.unas.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies Slovinská literatura, její komparativní aspekty, překlady slovinské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Knižní překlady ze slovinské literatury

- Krajiny za slovy. Antologie slovinské poezie 60.-90. let. BB Art, Praha 2008 (s F. Benhartem, Překlady, doslov, bibliografie)
- Kovačič, Lojze: Příběhy z malovaných úlů. Dauphin, Praha 2007
- Glavanová, P.: Noc v Evropě. FRA, Praha 2007.
- Osojnik, I.: V tobě ožiju. Nakladatelství Marek Turňa, Zlín 2005
- Lainšček, F.: Halgato. Dauphin. Praha 2004
- Promlky času. Větrné mlýny, Brno 2003. (ed. F. Benhart; 3 povídky: Andrej Blatnik: Elektrická kytara, Jani Virk: Na hranici, Maja Novak: Hospoda v ulici Vase Miškina).
- Bartol, V.: Alamut. Praha, Albatros 2003.
- Vně hranic. Společnost přátel jižních Slovanů. Brno 2002.

Odborné stati

- K prostoru v díle Zofky Kvedrové. In: Zofka Kvedrová (1878-1926): Recepce její tvorby ve 21. století. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2008, s. 99-105.
- Multikulturnost: jukstapozicija ali determinacija – sodobna slovenska in češka poezija. Slovenščina med kulturami. 19. slovenski slavistični kongres – Slovinština mezi kulturami. 19. slovinský slavistický kongres, Klagenfurt/Celovec a Bleiburg/Pliberk, Rakousko, 2.-4. 10. 2008; Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19., Slovenščina med kulturami. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2008
- Slovinsky psaná literatura. In: Literatura ve světě. Gutenberg a www.iliteratura.cz, Praha 2008.
- Probleme pri pouku književnosti na čeških srednjih šolah. Obdobja 25. Ljubljana 2006. Konference Obdobja 25. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008. sborník Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008.
- Slovinský básník Edvard Kocbek a koncept mýtotvorného regionalismu. In: Edvard Kocbek (1904-1981), Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2007, s. 37-44.
- Pokrajine uničujočih tesnob Mirana Jarca. Balto – Slavicum Pragense. (2009, V tisku)
- Prostor v poeziji Antona Podbevška. Apokalipsa č. 97-98-99/2006, s. 312-326.
- Slovinsky psaná literatura. In: Literatura v Evropě. Gutenberg a www.iliteratura.cz, Praha 2006.
- Slovinsky psaná literatura. In: Literatura ve světě. Gutenberg a www.iliteratura.cz, Praha 2005, s.259-266.
- Mesto in prostor v slovenski i češki kratki zgodbi 90. let. FF, Uni-Lj. 11.12.2004, sympozium Obdobja.
- Slovenska književnost na Češkem. In: 39. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2003, s.141.
- Bartolova cesta z periférie. přednáška FFUK, Praha, 15.5.2003
- Aktualizace jazykové normy v překladu (France Prešeren v českém překladu Josefa Hiršala). In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca V., Spisy FF MU s. 338. MU Brno 2002, s. 202.

Recenze a články

- Lainščkovi Nedotakljivi. Iliteratura, publ. 13.2.2009.
Naše psaní o Slovinsku: omyly a mýty, Země světa VII/2008 – Slovinsko (17.8. 2008)
- Nova revija – výročí výjimečné kulturní revue (původní text, 11.8.2007)
- František Benhart: přepevný pilíř česko-slovinských vztahů. (Iliteratura 5.1.2007)
- Milan Dekleva: Vítězství krys - Temný román o životě na ostří nože (Iliteratura, 11. 8. 2006)
- Slovinská literatura na českém internetu (Iliteratura, 14. 8. 2006);
- Zábavné povídky raného obrození. (NLN, Praha 2005). A2 č. 3/2005, s. 29.
- S Arkem bez zbytečných gest. (A. Arko: Počestné příběhy) Tvar 2005/10, s. 22.
- Srečko Kosovel – úvodní esej, Kosovel esejista. In: Století Srečka Kosovela. Česko-lužický věstník. Ročník XIV. květen 2005.
- Slovinská literatura telegraficky: cesty, témata, problémy. Na východ. 2005/speciál, s. 42-44.
- Tři typy slovinské ženské poezie. Vida Mokrin Pauerová, Maja Vidmarová, Barbara Korunová. In: Tvar. 2004/16, 7.10., s. 8.
- Výlety do přírody v postmoderním zrcadle. (Marjan Strojan: Výlety do přírody). Tvar 2003/1, s. 2, 9.1. 2003.
- Samomluva na konci propité noci. Host 2003/10, s. 45-46.
V době, kdy v Sarajevu boří domy… (Osti, J.: Narcis z Krasu). Tvar 7/2002, s. 23.
- Iztok Osojnik. Úvod+překlady.Na východ od Aše 2002/4, s. 22.
- Slovinské literární ceny letošního léta. Na východ 2002/5, s.14.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek