KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PRAKS, Vítězslav, Mgr. PhD.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Litera Proxima, Na Sídlišti III/412, 252 43 Průhonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 311 234 526
+420 311 234 526
Bydliště / Home address Na Sídlišti III/412, 252 43 Průhonice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 311 234 526
+420 311 234 526
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address xvitap@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site www.dovozknih.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies -bohemistika
-kazatelství (homiletika) 18. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies -Ars Comparationis
-předseda občanského sdružení ČTE!
Publikační činnost / Publications Kniha:

-Computerová naratologie: narativní schémata počítačových her. Průhonice: Litera Proxima 2009.ISBN 978-80-254-4783-3 (BROŽ.). EAN: 978-80-254-4783-3.

Články:
-Literatura a počítačové hry. In: Srovnávací poetika v multikulturním světě: akta ze symposia pořádaného 25. a 26. září 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze [2004] / uspoř. Vladimír Svatoň, Anna Housková.Praha : Univerzita Karlova, Filosofická fakulta 2004. s.237-253.
ISBN 80-7308-066-4.

-Imaginace českých homiletiků. In: Cesty: pojem, metafora, žánr. Studie z komparatistiky. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 2004. s. 215-233.ISBN 80-7308-063-X.

-Literárněvědné konsekvence evolučních teorií Emanuela Rádla. In: Emanuel Rádl - vědec a filosof. Mezinárodní konference konaná u příležitosti 60. výročí úmrtí a 130. výročí narození Emanuela Rádla. Přírodovědecká fakulta UK a Výzkumné centrum pro dějiny vědy 9.2. - 12.2. 2003 v Praze.
Praha: Oikoymenh 2005. ISBN: 80-7298-107-2.

-Evolucionistické myšlení a jeho vliv na myšlení o literatuře. In: Celouniverzitní studentská konference, Univerzita Karlova Praha 26. a 27. dubna 2002. Pořadatel: Karlova univerzita v Praze. Fakulta sociálních věd, sekce 3. Skutečnost, její vnímání, komunikace a porozumění. Praha: UK 2002.

-Poetický jazyk reklam. In: Svět literatury 2002, č. 23-24. s.167-173. ISSN 0862-8440.

-Digitální knihovny: Projekt ČTE! (České texty elektro-nicky!) In: INFORUM: 8. konference o profesionálních informačních zdrojích. Pořadatel: Albertina Icome Praha s.r.o.; Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická v Praze. Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). 2002. Příspěvek dostupný na www.inforum.cz.

Povídky (beletrie):

-Jednoho dne In: Literární noviny. roč. 7, č. 13, s. 12.
-Ráno. In: Literární noviny. roč. 7, č. 13, s. 12.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek