KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

URBÁNEK, Miroslav, PhDr.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Archiv bezpečnostních složek ČR, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 008 141
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address miroslav.urbanek@abscr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české a československé dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Archiv bezpečnostních složek, předseda redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek
- Muzejní rada Městského muzea v Polné
- Spolek polenského muzea v Polné
Publikační činnost / Publications - Za prof. Květou Rérychovou. - In:Vlastivědný sborník Vysočiny: Odd. věd společenských. - 2000, č. 12, s. 329-331.
- Kapitoly z dějin sokolského hnutí v Polné na Českomoravské vrchovině: Tělocvičná jednota Sokol Polná v letech 1869-1949. - Polná: Město Polná, 2003. - 139 s.: příl. ISBN 80-2369-0692-5.
- Život a dílo MUDr. Karla Tureckého: Portrét lékaře a vlastivědného pracovníka v Polné. - In:Vlastivědný sborník Vysočiny: Odd. věd společenských. - 2002-2004, č. 13, s. 173-193; č. 14, s. 99-118.
- Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948-89: stručný nástin organizačního vývoje. - In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra. - 2005, č. 3, s. 173-232.
- Praha objektivem tajné policie: Prague through the lens of the secret police / A. Pavlíková, M. Urbánek, P. Žáček.. - 1. vyd. - Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. - 287 s. ISBN 978-80-87211-11-3.
- Medailony náčelníků Správy sledování Státní bezpečnosti. (Profiles of Chiefs of the State Security Surveillance Directorate.) - In: Praha objektivem tajné policie. (Prague through the lens of the secret police.). - Praha: ÚSTR, 2008. - S. 40-45. ISBN 978-80-87211-11-3.
- Spolupráce ABS s maďarským Historickým archivem 2008-2010. - In: Sborník archivu bezpečnostních složek. - 2011, č. 9,s. 387-394.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek