KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HRDINA, Martin, Mgr., Ph.D.

* 1980

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hrdina@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Filozofie a estetika
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen ediční rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
- člen redakční rady časopisu Didaktické studie
Publikační činnost / Publications - Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885. - In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)/D. Dobiáš, M. Fránek, M. Hrdina, I. Krejčová, K. Piorecká. - Praha: Academia,
2014.-S.203–244.-(s K. Pioreckou)
- Antonín Vašek: Filologický důkaz, že Rukopis kralodvorský a zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky. - In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)/D. Dobiáš, M. Fránek, M. Hrdina, I. Krejčová, K. Piorecká. - Praha: Academia, 2014.-S.536 – 553,784–790.-(komentovaná edice)
- Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu. - In: Bohemica litteraria.-Roč.17,č. 1 (2014), s. 183–203.
- Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. - In: Česká literatura.-Roč.62,č. 3 (2014), s. 372–394.
- Romantismus v české literární historii. - In: České literární romantično/D. Tureček a kol.- Brno: Host, 2012. -S.44–91.
- Literárněhistorický pojem "romantismus". - In: České literární romantično/D. Tureček a kol.- Brno: Host,2012. -S.13–43.
- Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. - In: Didaktické studie.-Roč.4, č. 1 (2012), s. 65–68.
- Termíny "romantismus" a "romantika" jako součást výuky českého jazyka a literatury. - In: Didaktické studie. -Roč.3, č. 1 (2011), s. 61–68.
- Romantismus: konstituce, revize a způsoby užití pojmu. - In: Svět literatury.-Roč.9,č. 40 (2009), s. 140–149.
- Diskurz o železnici v české literatuře 19. století. - In: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století/D. Blümlová, J. Rauchová a kol.-České Budějovice: 2008.-S.48–65.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek