KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KRATOCHVÍLOVÁ, Romana, PhDr.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Vysoká škola hotelová v Praze, Katedra jazyků, Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 283 101 173
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kratochvilova@vsh.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština jako cizí jazyk
- česká stylistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Publikační činnost / Publications - Výuka českého jazyka pro cizince na Vysoké škole hotelové v Praze. - In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013 / Richard Vacula.-1. vyd.-Praha: Akropolis; Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2014.-S.173-181, 349 s. ISBN 978-80-7470-053-8.
- Využití chybové analýzy při tvorbě koncepce výuky akademické češtiny pro cizince. - In: Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince): Sborník z mezinárodní konference Poděbrady, 17.–18. 6. 2014 /Jan Houžvička. - Poděbrady: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 2014.-S.90 - 95, 171 s. ISBN 978-80-87238-10-3.
- Lingvistická analýza studentských prací při koncipování výuky akademické češtiny pro cizince. - In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile / Radek Nedoma. - Brno: Univerzita obrany, 2014.- S.159-166, 359 s. ISBN 978-80-7231-981-7.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek