KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HOFFMANN, Bohuslav, PhDr. CSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 20. století
- didaktika literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český jazyk a literatura - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Vladimír Neff. - Praha : Československý spisovatel, 1982. - 208 s., 8 s. příl.
- České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století : ukázky s komentáři. - Praha : Blug, 1992. - 162 s.
- České drama a divadlo ; Světová literatura v druhé polovině 20. století. - In: Přehledné dějiny literatury III. Dějiny české a světové literatury od roku 1945 do současnosti / L. Soldán ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - S. 34-38, 55-61, 96-11, 134-146, 167-170, 196-296.
- Slovník českých spisovatelů. - Praha : Libri, 2000. - Autorský podíl 50 hesel.
- Slovník vybraných děl české literatury / B. Hoffmann, M. Horáková, A. Stejskalová. - Praha : Scientia, 2004.
- Český jazyk 6-9 : literatura a komunikace / B. Hoffmann, J. Hoffmannová. - Praha : SPL - Práce, 1998-2001. - 4 svazky.
- Literatura III, IV. : výklad, interpretace, literární teorie. - Praha : Scientia, 1999, 2000. - 230 s.
- Literatura III, IV. : výbor textů, interpretace, literární teorie. - Praha : Scientia, 1999, 2000. - 295 s.
- Inspirace díly výtvarnými : k interpretaci a recepci poezie iniciované texty výtvarnými a fotografickými : J. Brukner, J. Uždil, J. Čapek - J. Skácel, J. Lada - J. Seifert, M. Martinček - M. Rúfus. - In: Zlatý máj. - Roč. XXIII (1989), s. 514-521.
- Jan Mukařovský a vyučování literatuře. - In: Český jazyk a literatura. - Č. 42 (1991/92), s. 103-110.
- Vývojové souřadnice poezie Václava Hraběte : problematika jejího ohlasu. - In: Česká literatura. - Č. 42 (1994), s. 255-275.
- Text jako síť - styl jako hra. - In: Stylistyka. - Č. IV (1995), s. 243-246. - Opole, Polsko.
- Postmoderní hry Ivana Wernische. - In: Od moderny k postmoderne. - Nitra : UKF 1997, s. 161-168.
- František Ladislav Čelakovský jako literární postava : pocta Vladimíru Macurovi beletristovi. - In: Tvar. - Roč. X, č. 14 (9. 9. 1999), s. 4-5.
- Michal Viewegh - autor postmoderních bestsellerů? : pokus o portrét postmoderního prozaika. - In: Přednášky z XLII. běhu LŠSS. II. díl : Přednášky z literární vědy, kultury a historie. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - S. 99-117.
- Fenomén Lébl a Naši Naši furianti. - In: Intertextualita v postmodernom umení. - Nitra : UKF, 1999. - S. 191-203.
- Literární věda a beletrie v čase postmoderním : pokus o portrét literárního vědce, sémiotika a prozaika Vladimíra Macury. - In: Přednášky z XLIII. běhu LŠSS. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - S. 139-149.
- Zlaté desetiletí české zpívané (a recitované) poezie: Jiří Suchý. - In: Zlatá šedesátá. - Praha : ÚČL AV ČR, 2000. - S. 301-313.
- Dva géniové českého literárního humoru 20. století: Josef Švejk a Jára da Cimrman. - In: Stylistyka. - Roč. X, (2001), s. 9-18. - Opole, Polsko.
- Na hrázi věčnosti : výtvarné reflexe díla Bohumila Hrabala. - In: Česká literatura na konci tisíciletí II : příspěvky z II. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. - Praha : ÚČL AV ČR, 2001. - S. 551-556.
- Moderní a postmoderní hry s jazykem v české poezii 20. století. - In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. - Wałbrzych ; Ostrava : 2001. - S. 293-303.
- Na rozhraní moderny a postmoderny. - In: Konec a začátek v jazyce a literatuře : sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001. - S. 346-349.
- Má lásko, Postmoderno : prozaik Jiří Kratochvil. - In: Přednášky z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - S. 140-149.
- Kritika ne-patosem a hrou aneb od Šaldy k Burdovi : česká postmoderní kritika. - In: Postmodernismus v umění a literatuře. - Plzeň : Pro libris, 2003. - S. 66-73.
- Humor v současné české poezii. - In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - S. 183-203.
- Nagano ano čili v opeře hokej neboli Dušek, Smolka, Havelka O.K. – In: Tvar. - Roč. XV, č. 10 (13. 5. 2004), s. 5.
- Dvě dámy (z Hradce) a smrt (v čase adventním). – In: Tvar. - Roč. XVI, č. 2 (27. 1. 2005), s. 8-9.
- Takto - i jinak – rozhodně ano! : několik vět o sokolech, spodních kalhotkách dorostenek a americké vlajce při inscenaci Prodané nevěsty v Národním divadle. – In: Tvar. - Roč. XVI, č. 13 (30. 6. 2005), s. 12-13.
- O drsné (nekonvenční) dramatice a nekonvenční (drsné) češtině na českých jevištích / B. Hoffmann, J. Hoffmannová. - In: Přednášky z XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha: Univerzita Karlova, 2005. - S. 85-114.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek