KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠAUR, Josef, Mgr., Ph.D.

* 1981

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 170
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address saur@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/people/65080

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Literární věda
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Lužice
Literární věda - lužickosrbské literatury
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Sorabistika - Dějiny
Rusistika - Literární věda
Sorabistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny ruského společenského, politického a historického myšlení
- dějiny Ruska 19. století
- sorabistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů – člen
- Středoevropské centrum slovanských studií Brno – člen
- Novaja rusistika – výkonný redaktor
Publikační činnost / Publications Publikace:

- Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů)/ I. Pospíšil, J. Šaur. - Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, 2011 — 114 s.

Studie v kolektivních monografiích, recenzovaných periodicích a sbornících: viz

http://www.muni.cz/people/65080/publications


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek