KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

STEHLÍK, Petr, Mgr., Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 505 695
E-mail / E-mail address stehlik.petr@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/people/40258

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Balkán
Literární věda - bosenská literatura
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Černá Hora
Literární věda - černohorská literatura
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Kroatistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Národní ideologie a formování moderních balkánských národů
- Kulturní dějiny jihoslovanských národů
- Dějiny jihoslovanské myšlenky
- Chorvatská literatura
- Bosenská otázka
- Makedonská otázka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. - Brno: Masarykova univerzita, 2013. 217 s. https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127276

Studie v kolektivních monografiích, recenzovaných periodicích a sbornících: viz
https://www.muni.cz/people/40258/publications


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek