KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HOŠEK, Jiří, Ing., Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 266 009 391
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hosek@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=164

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - železářská a kovářská výroba raného středověku, archeometalurgie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - CPSA – sekretář
- Archeologia technica – člen redakční rady
Publikační činnost / Publications
- Košta, J.- Hošek, J. 2014: Early Medieval Swords from Mikulčice (Brno: Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band X).
- Hošek, J. 2014: Archeometalurgické vyhodnocení železných předmětů. In J. Košta – M. Lutovský, Raně středověký knížecí hrob z Kolína. Praha: Národní museum. 57-62, 189-195.
- Hošek, J. - Zavjalov, V. 2014: Noži so vstavkami damasskoj stali na territorii Čechii i v pamjatnikach drevnej Rusi. Rossijskaja archeologija 2014(1). 106-115.
- Hošek, J. - Košta, J. - Ottenwelter, E. 2013: Novyje issledovanija mečej iz Mikul'čic. Archeologija i davnja istorija Ukrajiny 10(1). 56-66.
- Hošek, J. - Košta, J. 2013: Swords uncovered at the burial ground of the Stará Kouřim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography. In Marek, L. (ed.). Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski - Instytut Archeologii. 7-29.
- Kuna, M. - Hajnalová, M. - Kovačiková, L. - Lisá, L. - Novák, J. - Bureš, M. - Cílek, V. - Hošek, J. - Kočár, P. - Majer, A. - Makowiecki, D. - Scott Cummings, L. - Sůvová, Z. - Světlík, I. - Vandenberghe, D. - Van Nieuland, J. - Yost, Ch. - Zabilska-Kunek, M. 2013: Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů. Památky archeologické 104. 59-147.
- Hošek, J. - Košta, J. – Bárta, P. 2012: The metallographic examination of sword no. 438 as part of a systematic survey of swords from the early medieval stronghold of Mikulčice, Czech Republic. Gladius XXXII, 87-102.
- Hošek, J. - Košta, J. - Mařík, J. 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia Řada A/66/1-2, 71-87.
- Ottenwelter, E. - Hošek, J. - Děd, J. - Štefan, I. 2012: Manufacturing processes of S-shaped temple rings from Vrbno, Central Bohemia. Archeologické rozhledy 64/3, 525-533.
- Hošek, J. - Ottenwelter, E. 2012: Metalograficko-restaurátorský průzkum železných předmětů ze žalovských pohřebišť. In Tomková, K. (ed.), Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště 1. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 282-289.
- Košta, J. – Hošek, J. 2012: Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli?, Archeologické Rozhledy LXIV, 157-175.
- Hošek, J.- Zavjalov, V. - Bárta, P. 2011: Izgotovlenije i technologičeskij analiz repliki rannesredovekovogo damasskogo noža. In Analitičeskije issledovanija Laboratorii Estestvennonaučnych Metodov 2. Moskva : Institut archeologii RAN, 161-167.
- Hošek, J. - Meduna, P. 2011: Metallography of knives from the medieval village of Hrdlovka and the burial ground of Zlončice, Bohemia. In The archaeometallurgy of iron. Recent developments in archaeological and scientific research. Prague : Institute of Archaeology of the ASCR, Prague, 137-152.
- Hošek, J. - Cleere, H. - Mihok, Ľ. (eds.) 2011: The archaeometallurgy of iron. Recent developments in archaeological and scientific research. Prague : Institute of Archaeology of the ASCR, Prague.
- Hošek, J. - Košta, J. 2011: Raně středověký meč Petersenova typu Y z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou (Česká republika). Pohled archeologie a metalografie. In Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń : Adam Marszałek, 42-73.
- Ottenwelter, E. - Hošek, J. - Děd, J. 2011: S-shaped temple rings from Vrbno, characterization of manufacturing processes. In A. Hauptmann - D. Moderressi-Tehrani – M. Prange (eds.), Archaeometallurgy in Europe III – Abstracts, Bochum : Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 199-200.
- Ottenwelter, E. - Děd, J. - Hošek, J. 2011: Experimental tinning of iron. An attempt to identify techniques of tinning used by ancient craftsmen. In Eksperymental'na archeolohija: zavdannja, metody, modeljuvannja. Kyjiv : Lira-K, 204-217.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek