KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, Jana, Mgr., Ph.D

* 1968

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
arupraha@arup.cas.cz
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marikova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://cas-cz.academia.edu/JanaM

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Balkán
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Slovinsko
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Kroatistika - Archeologie
Makedonistika - Archeologie
Serbistika - Archeologie
Slovakistika - Archeologie
Slovenistika - Archeologie
Balkán - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - raně středověká archeologie, raně středověká architektura, raně středověká liturgie
- historie raně středověké archeologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Association pour l’Antiquité tardive (člen)
- FORMA CIVITATIS: International journal of urban and territorial morphological studies (IJUTMS) (člen redakční rady)
Publikační činnost / Publications https://cas-cz.academia.edu/JanaM

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek