KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TÉRA, Michal, Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 882 121 (l. 248)
+420 / 286 887 513
Bydliště / Home address Prokopa Holého 442, Trutnov, 541 01
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 731 460 850
E-mail / E-mail address michal.tera@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Byzantologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Teologie, náboženství a religiozita
Dějiny - Balkán
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Rusistika - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Všeobecná slavistika
- Dějiny slovanských národů
- Raný středověk - dějiny kultury a náboženství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Raně středověké slovanské kronikářství. - In: Kuděj. - Č. 1-2 (2005).
- Etymologické souvislosti jmen staroruských pohanských božstev. - In: Slavia. - Roč. 74, č. 1 (2005), s. 1-24.
- Slovanská identita v raném středověku. - In: Slovanství ve středoevropském prostoru : iluze, deziluze a realita : pardubická konference (22.-24. dubna 2004) / Dominik Hrodek a kolektiv. - Praha, Libri, STRED, 2004.
- Staroruští volchvové a jejich souvislosti s indoevropskými a eurasijskými duchovními tradicemi. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy / sest. M. Příhoda. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2005. – S. 13-47.
- Chazaři - stručný životopis jedné zapomenuté říše. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 15-35.
- Lex a religio v archaickém myšlení (Na slovanském materiálu). - - In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 301-316.

Recenze:
- Historie stále ve službě ideologie. - výstava Střed Evropy kolem roku 1000 / M. Téra, Pavel Cechl. - In: Právo. - Roč. 12, č. 133 (8.6. 2002). - (Salón, s. 2). Plný text
- Christianstvo v stranach Vostočnoj, Jugovostočnoj i centraľnoj Jevropy na poroge vtorogo tysjačeletija / B. N. Florja (red.), Moskva 2002. - In: Byzantonoslavica. - Roč, 61, č. 1 (2003), s. 288-292.
- Franklin, Simon; Writing, Society and cultur in Early Rus, c. 950 – 1300. - In: Byzantinoslavica. - Roč. 61, č. 1 (2003), s. 302-305.
- Drška, Václav – Picková, Dana; Dějiny středověké Evropy, Praha 2004. - In: Slovanský přehled. - Roč. 91, č. 2 (2005), s. 296-297.
- Mišin, Je.; Slavjane v islamskom mire v raneje srednevekov´je. - In: Slovanský přehled. - Roč. 91, č. 1 (2005), s. 98-100.
- Kosmova kronika česká, překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, Paseka, Praha – Litomyšl 2005. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 27, č. 6 (2005), s. 47.
- Lutovský, Michal – Petráň, Zdeněk; Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Libri, Praha 2004. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 27, č. 3 (2005), s. 45-46.
- Volkh Vseslavyevich: The Typological Relations of a Hero-Magus - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 13-37.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek