KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KRLÍN, Jan, PhDr., PhD.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 974 847 344
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.krlin@nacr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Lužice
Etnografie, folkloristika a etnologie - Lužičtí Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Dějiny - Slovinsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovenistika - Dějiny
Sorabistika - Dějiny
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Sorabistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Slovinsko
- Lužičtí Srbové
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen výboru České informační společnosti z.s. –pobočného spolku při Národním archivu
Publikační činnost / Publications - Vladimir Žumer. - In: Archivní časopis, roč. 65, 2015, č. 1, s. 53-56.
- Definitivní stanovení hranice ČSR a Rumunska na Podkarpatské Rusi doprovázené lokálními konflikty čsl. rozhraničovací delegace a četnictva s maďarskými a rumunskými úřady a obyvatelstvem (1921-1925). - In: Paginae historiae : sborník Národního archivu. - Praha: Národní aarchiv. Sv. 23, 2013, č. 1.
- Proměny státní správy v českém vnitrozemí po 28. říjnu 1918. - In: Paginae historiae : sborník Národního archivu. - Praha: Národní archiv. Sv. 21, 2013, č. 1, s. 65-101.
- Obec Záblatí v sg. Spolky českého místodržitelství v Praze. - In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. - Prachatice : Prachatické muzeum, roč. 19, 2012, s. 265-272.
- Fond české místodržitelství v Národním archivu v Praze Sg. 2. - In: Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea. - Prachatice : Prachatické muzeum, roč. 20, 2013, s. 231-256.
- Korutanský plebiscit 1920. - In: Paginae historiae : sborník Národního archivu / vedoucí redaktorka Eva Drašarová - Praha: Národní archiv 15, 2007, s. 131-164.
- Vladimír Waage oslavil šedesátiny. - In: Archivní časopis. - Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV 61, č. 4, 2011, s. 440-441. [archivář SÚA, Národní archiv]
- Projevy veřejného mínění v Českých zemích v letech 1917-1918. - In: Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. - Praha : Státní ústřední archiv v Praze 5, 1997, s. 89-109.
- Výměny úředníků státní správy v Českých zemích v letech 1918-1920. - In: Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. - Praha: Státní ústřední archiv v Praze 6, 1998, s. 210-253.
- Cesty slovinského kupeckého tovaryše (úryvky z dopisů) v letech 1827-1829. - In: Genealogické a heraldické listy, 28, č. 3, 2008, s. 26-32.
- Historické mapy Chebska ve sbírce map a plánů Státního ústředního archivu v Praze. - In: Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze 1, 1993, s. 37-45.
- Průběh převzetí moci v Lublani v roce 1918. Správa města versus Národne sveti. - In: Kde je domov. Sborník k životnímu jubileu Raisy Machatkové / Alexandra Blodigová, Jan Kahuda, Jiří Křesťan, Vlasta Měšťánková, Monika Sedláková, Josef Žabka (eds.) - Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2002. - S. 111-114.
- Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska v období říjen - prosinec 1918. - In: Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. - Praha : Státní ústřední archiv v Praze 10, 2002, s. 72-107.
- Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Prachatice, Klatovy, Písek a Strakonice (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze. - In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. - Prachatice : Prachatické muzeum, 15, 2008, s. 293-296.
- Obecní záležitosti (tržní řád, obecní volby, rozdělení obcí atd.) týkající se obcí v bývalých okresech Klatovy, Písek, Prachatice, Strakonice i s přesahy do bývalých okresů České Budějovice, Plzeň-jih, Příbram (v hranicích historického Prácheňska) ve fondech Národního archivu v Praze. - In: Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. - Prachatice : Prachatické muzeum, 16, 2009, s. 323-364.
- Příspěvek ke genealogii rodu Vilímků v kraji pod Neštětickou horou. - In: GHL, č. 3, 2015- v tisku.

Recenze:
- ČAS v roce 2006. Ročenka České archivní společnosti (2007), s. 155-156. Lilijana Žnidaršič-Golec / Kapiteljski arhiv Ljubljana. Inventar fonda. Zv. 1., fasc. 1-60. Žnidaršič-Golec, Lilijana. Ljubljana: Stolni kapitelj, 2006. 304 s.
- ČAS v roce 2006. Ročenka České archivní společnosti (2007), s. 157-158. Brano Kozina, Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk / Ljubljanski župani skozi čas 1504-2005. = Ljubljana Mayors through Time 1504-2004. [Aut.]: Kozina, Brano - Anžič, Sonja - Hančič, Damjan - Šenk, Tatjana. Ljubljana: Město Ljubljana, Ministerstvo kultury, 2004. 177 s.
- Paginae historiae : sborník Národního archivu / vedoucí redaktorka Eva Drašarová. - Praha: Národní archiv 23, č. 1, 2015 - v tisku. J. Koláčný, Š. Steinová, V. Waage / Urbarium neosconscriptum cum Explicationebrevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova. - Praha 2014, 226 s.
- Paginae historiae : sborník Národního archivu / vedoucí redaktorka Eva Drašarová. - Praha : Národní archiv 23, č. 1, 2015 - tisku. Kranjske deželni privilegii 1338-1736 (Kraňská zemská privilegia z let 1338-1736- katalog výstavy). - Ljubljana: 2014.
- Paginae historiae : sborník Národního archivu / vedoucí redaktorka Eva Drašarová. - Praha : Národní archiv 23, č. 1, 2015 - v tisku. Ljubljanski sodniki in župani (Lublanští soudci a starostové). 1. zvezek /1269-1504/ -4. svezek (1650-1785 (1820). - Ljubljana: 1999-2005.
- Paginae historiae : sborník Národního archivu / vedoucí redaktorka Eva Drašarová. - Praha : Národní archiv 23, č. 1, 2015 - tisku. Simčič, M.: Svetozar, Boroevič / Med slavo in ponižanjem. - Ljubljana 2011, 403 s.
- Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, 2012, roč. 19, s. 282-284. Jaroslava Mendelová / Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518-1581. - Praha : Scriptorium, 2011. 507 s., il. (Libri civitatis; 5.)
- Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea (2014-2015 [vyd. 2015]), roč. 21-22, s. 245. - Václav Hajer / Kaplický poutník, aneb Kaplickem ze všech stran. - Kaplice : Kulturní a informační centrum Kaplice, 2009. 266 s.
- Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea (2014-2015 [vyd. 2015]), roč. 21-22, s. 245. Václav Hajer / Kaplický poutník II, aneb Putování po zaniklých osadách na Kaplicku. - Kaplice : Kulturní a informační centrum Kaplice, 2011. 114 s.
- Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea (2014-2015 [vyd. 2015]), Roč. 21-22, s. 245-246. Jiří Turek / Černovice rok po roce. Dějiny Černovic s okolím 1322-2006. 2., dopl. vyd. - Černovice: Městský úřad Černovice, 2011. 532 s.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek