KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

STĚPANOVA, Ludmila, prof., CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 386
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ludmila.stepanova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Stepanova_Ludmila-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie a frazeologie
- vývojové tendence současné ruštiny
- mezikulturní komunikace
- překlad
- reálie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Členka a tajemnice Frazeologické komise Mezinárodního komitétu slavistů
- členka České asociace rusistů
- členka Jazykovědného sdružení ČR
- členka oborové rady doktorského studijního programu Ruský jazyk na FF UP v Olomouci
- členka oborové rady doktorského studijního programu Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci
- členka komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru Ruský jazyk na FF UP
- předsedkyně komise pro státní bakalářské zkoušky z oboru Ruský jazyk na FF UP
Publikační činnost / Publications Knižní publikace:

- Istorija i etimologija russkich frazeologizmov (bibliografičeskij ukazatel') (1825-1994) / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. - In: München. Verlag Otto Sagner. 1994. 273 s.
- Rol' komponentov v formirovanii semantiki frazeologičeskich jedinic. - In: Problemy frazeologičeskoj semantiki / G.A.Lilič (ed.). Petrohrad: Petrohradská univerzita, 1996. 172 s. S. 95-106
- Slovar' frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. Rostov-na-Donu: Feniks, 1997. 350 s.
- Slovar' russkoj frazeologii. Istoriko-etimologičeskij spravočnik / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. S.-Peterburg: izd-vo SpbGU - Folio-press, 1998. 704 s.
- Historie a etymologie českých rčení. Bibliografie pramenů. Praha: Karolinum, 1998. 132 s. ISBN 80-7184-669-4
- Slovar' russkoj frazeologii. Istoriko-etimologicheskij spravočnik / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. 2-e izd., stereot. S-Peterburg: izd SPbGU - Folio-press, 2001. 704 s.
- Slovar' frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. Moskva: Astrel' i Ast, 2001. 495 s.
- Očerki po istorii češskoj frazeologii. Petrohrad: Petrohradská státní univerzita, 2003. 208 s. ISBN 5-288-03044-8
- Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 300 s. ISBN 80-244-0795-7
- Russkaja frazeologija. Istoriko-etimologicheskij slovar'/ ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. Moskva: Izd-vo AST-Astrel'-Ljuks, 2005. 3. vyd, ispr., dop. 928 s. ISBN 5-17-029253-8 / 5-271-11199-7 / 5-9660-1445-0
- Russkaja frazeologija. Istoriko-etimologicheskij slovar'/... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M.. Moskva: Astrelj–AST–Chranitel', 2007. 3. vyd, ispr., dop. 928 s.
- Rusko-český frazeologický slovník. Olomouc: UP, 2007. 880 s. ISBN 978-80-244-1750-9
- Russkaja frazeologija: Peterburgskaja frazeologičeskaja škola. - In: Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Ivo Pospíšil (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4545-3. S. 161-168
- Evolucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy. - In: Komparacia systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Frazeologia. Kolektivní monografie. / Red. W. Mokijenko, H. Walter. Opole: Universität Greifswald – Uniwersytet Opolski, 2008. 530 s. S. 169-172. ISBN 978-83-86881-50-5
- Rusko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní / ... a Csiriková, M. a kol. 2. upr. vydání. Praha: Linde, 2009. 369 s.
- Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní / ... a Csiriková, M. a kol. 2. upr. vydání. Praha: Linde, 2009. 320 s.
- Slovarj frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. Moskva: Astrelj-Ast, 2009. 495 s. ISBN 978-5-462-00934-1
- Slovník české frazeologie a idiomatiky. D. 4. Výrazy větné. / F. Čermák (ed.). Praha: Leda, 2009. 1267 s.(ruské ekvivalenty). ISBN 9788073352196
- Dinamika frazeologičeskoj kartiny mira /... a Alefirenko, N. - In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. / Ivo Pospíšil (ed.) Brno: TRIBUN EU, 2010. 454 s. S. 231-238. ISBN 978-80-7399-987-2
- Komentáře editorů k reedici slovníku /... a Mokienko, V.M. - In: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku / Václav Flajšhans. D. 1-2. / Valerij Mokienko, Ludmila Stěpanova (eds.) Olomouc: UP, 2013. D. 2, s. XVII-LVIII. ISBN 978-80-244-3329-5
- Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synonym / ... a Fojtů, P., Jankovičová, M.:. Olomouc: UP, 2014. 394 s. ISBN 978-80-244-3955-6

Vybrané články:

- Maslenica v Rostov pojechala / ... a Bojarkin, V. - In: Russkaja reč'. 1986. Č. 2. S.117-119.
- Funkcii imeni sobstvennogo v sostave frazeologičeskoj jedinicy. - In: Vestnik Leningradskogo universiteta. 1987. Vyp 2. S. 88-91.
- Iz slovarja Istorija i etimologija russkich frazeologizmov (Bibliografičeskij ukazatel' literatury) / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. - In: Russistik, 1992. Č. 2. S. 127-132.
- Bibleizmy v russkom, češskom i slovackom literaturnych jazykach /... a Lilič, G.A., Mokienko, V.M. - In: Vestnik S. Peterburgskogo universiteta. Serija 2. 1993. Vyp. 3. Č. 16. S. 51-59. ISSN 0132-4624, ISSN 0024-0842
- Russkije idiomy (istoriko-etimologičeskij slovar') / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M. - In: Zielsprache Russisch. 1993. Č. 2. S. 33-44.
- Iz frazeologii drevnich češskich rukopisej. - In: Voprosy teorii i istorii jazyka. Sankt-Peterburg: Petrohradská univerzita. 1993. S. 119-124. ISBN 5-288-01049-8
- K istorii i etimologii russkich frazeologizmov / ... a Bierich, A.K., Mokienko, V.M., Sorokoletov, F.P. - In: Nacional'nyje leksiko-frazeologičeskie fondy. Sankt-Peterburg: Nauka, 1995. S. 115-121.
- On the Problem of International Idioms in related Languages. - In: Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt. Hrsg. Wolfgang Eismann. Bochum: Universitätsverlag Dr.N.Brockmeyer, 1998. P. 765-771.
- Universal'noje i individual'noje vo frazeologičeskoj kartine mira. - In: Rossica Olomucensia XL (za rok 2001). Olomouc, 2002, č. 2, s. 361-370, ISSN 0139-9268
- Russkije i češskije frazeologizmy s arhaičnymi fonetiko-morfologičeskimi elementami. - In: Rossica Olomucensia XLI (za rok 2002). Olomouc, 2003. S. 37-42. ISBN 80-244-0694-2, ISSN 0139-9268
- Diachroničeskij analiz russkoj frazeologii: rezul'taty i razmyšlenija. - In: Rossica Olomucensia XLII (za rok 2003). Olomouc, 2004, č. 1, s. 37-42. ISBN 80-244-0830-9, ISSN 0139-9268
- Češskaja i russko-češskaja neografija. - In: Russkaja akademičeskaja neografija (k 40-letiju naučnogo napravlenija). Petrohrad: Ruská akademie věd, 2006. S. 152-155. ISBN 5-98709-021-0
- Frazeologičeskije zaimstvovanija v russkom i češskom jazykach: staroje i novoje. - In: Kritik und Phrase. Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag / Herausgegeben von P.Deutschmann / unter Mitarbeit von P. Grzybek, L. Karničar, H. Pfandl. Wien: Praesens Verlag, 2007. S. 597-610. ISBN 978-3-7069-0457-5
- Russkaja frazeologija segodnja. - In: Przegląd rusycystyczny. R. XXX / 2008. Č. 4 (124). S. 40-49. Katowice 2008. ISSN 0137-298X, Index 371866
- K izučeniju slenga i argo v sovremennom češskom jazyke (na materiale "Slovarja neliteraturnogo češskogo jazyka"). - In: Varietäten im Slavischen / A. Bierich (ed.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. S. 299-309. ISSN 0930-7281, ISBN978-3-631-57010-4
- K probleme perevoda krylatych vyraženij.- In: Problemy istorii, filologii, kultury: nauč. žurnal RAN / pod red. M. G. Abramzona. Vyp. 2 (24). – Moskva – Magnitogorsk – Novosibirsk: Ruská akademie věd, 2009. S. 83–88. ISSN 1991-9484
- Kognitivnyje aspekty lingvokulturologii / ... a Alefirenko, N. - In: Rossica Olomucensia. Vol. XLVIII, č. 2. 2009. S. 105-113. Olomouc: UP 2009. ISSN 0139-9268
- Novoje v russkoj frazeologiji. - In: Jazykovědná rusistika na přelomu generací. Slavica Pragensia XL. AUC Philologica 3/2005. Praha 2009. S. 91-96. ISBN 978-80-246-1753-4, ISSN 0323-0813
- Problemy ekvivalentnosti substandartnych frazeologizmov v Russko-češskom frazeologičeskom slovare. - In: Mir russkogo slova. Sankt-Peterburg, 2010. Č. 3. S. 31-35. ISSN 18911-1629
- Izučenije novoj russkoj leksiki i frazeologii. - In: Rossica Olomucensia. Vol. L, č. 1. S. 87-92. Olomouc: UP 2011. ISSN 0139-9268
- Frazeosemantičeskoje pole «obman» v russkom i češskom jazykach. - In: Literaturnaja i dialektnaja frazeologija: istorija i razvitije (Pjatyje Žukovskije čtenija). D. 1. Velikij Novgorod: NovGU, 2011. S. 287-290. ISBN 978-5-89896-359-0
- Metafora kontejnera v russkoj i češskoj frazeologii. - In: Kognitivno-pragmatičeskije vektory sovvremennogo jazykoznanija. Moskva: Flinta: Nauka, 2011. S. 173-179. ISBN 978-59765-1098-2 (FLINTA), 978-5-02-037658-8 (Nauka)
- Neologizmy v současné ruské próze a problémy jejich překladu do češtiny (na materiále paralelního česko-ruského korpusu). - In: Korpusová lingvistika 1. InterCorp. Praha: UČNK, 2011. S. 56-63. ISBN 978-80-7422-114-9
- Některé reálie a míry v ruských a českých biblických frazémech. - In: Die slawische Phraseologie und die Bibel. Slavjanskaja frazeologija i Biblija. Slovanská frazeológia a Biblia. Kollektivmonographie. / Harry Walter, Valerij M. Mokienko, Dana Baláková (eds.). Greifswald: E.-M.-Arndt Universität Greifswald, 2013. 205 s. S. 183-187. ISBN 978-3-86006-385-9
- Tendencii razvitija russkoj frazeologii (na foně češskoj). - In: Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Minsk 20.-27.8.2013. Slavia 82 (2013), 1-2. S. 203-212. Praha 2013. ISSN 0037-6736
- Fragment russkoj i češskoj frazeologičeskoj kartiny mira: vodnaja stichija. - In: „Voda“ v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Kollektivnaja monografija. D. 1-2. / Andras Zoltan, Oleg Fedoszov, Sabolč Janurik (eds.). Budapešt: TINTA, 2013. D. 2, s. 587-592. ISSN 1419-6603. ISBN 978-615-5219-47-4

Učebnice / skripta:

- Učebnoje posobije po russko-češskoj frazeologii / ... a Jarancev, R. Moskva: MGU, 1989. 169 s.
- Slovo o russkom jazyke. Kniga dlja čtenija dlja studentov-filologov / ... a Dolgova, I., Mokienko V. a kol. Moskva: 1991. 367 s.
- Russko-češskaja frazeologija (Svojstva i kačestva charaktera) / ... a Jarancev, R. Moskva: MGU, 1992. 96 s.
- Russkaja frazeologija dlja čechov / ... a Mokienko, V., Malinski, T. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 156 s.
- Reálie ruské pravoslavné církve / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. 63 s. ISBN 80-7067-857-7
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc, 2000. 63 s. ISBN 80-244-0064-2
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 2. přeprac. vydání. 69 s.
- Reálie ruské pravoslavné církve / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 2. přeprac. vydání. 92 s. ISBN 80-244-0658-6
- Russische Phraseologie für Deutsche. Lehrmaterial für Studenten der Slawistik / ... a Mokienko, V., Malinski, T., Walter, H. Grejfswald: 2004. 92 s. ISBN 3-86006-219-0
- Russkaja frazeologija dlja němcev / ... a Walter, H., Malinski, T., Mokienko, V. Petrohrad: «Zlatoust», 2005. 224 c. ISBN 5-86547-322-0
- Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 3. přeprac. vydání. 104 s. ISBN 80-244-1164-4
- Ruská frazeologie pro Čechy / ... a Mokienko, V. Olomouc: Vyd. UP, 2008. 259 s. ISBN 978-80-244-1916-9
- Češskij jazyk: Učebnoje posobije po razvitiju reči / ... a Mokienko, V. Peterburg: KARO, 2010. 272 s. ISBN 978-5-9925-0561-0
- Reálie současného Ruska / ... a Vychodilová, Zd. Olomouc: UP, 2011. 89 s. ISBN 978-80-244-2855-0Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek