KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠEVEČKOVÁ, Monika, Mgr., Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum jazykového vzdělávání, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 077
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 339 975
E-mail / E-mail address seveckova@sci.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/127367-monika-seveckova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Jazykověda - čeština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Jazykověda - Translatologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruský jazyk
- ukrajinský jazyk
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů
Publikační činnost / Publications - POTEMKINA, Tatiana, Lilia BONDAREVA, Svetlana NOVOSELOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. Analiz predpochtenijj studentov pri vybore mobilnykh prilozhenijj dlja izuchenija russkogo jazyka kak inostrannogo. Perspektivy Nauki i Obrazovanija. 2020, roč. 6, č. 48, s. 220-236, 490 s. ISSN 2307-2334. doi:10.32744/pse.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Sovremennaja metodika obučenija RKI v Čechiji. In MOLODJOZH I NAUKA: slovo, tekst, lichnost. Uljanovsk: Uljanovskijj gosudarstvennyjj pedagogicheskijj universitet, 2020. s. 212-218, 452 s. ISBN 978-5-907216-28-0.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika a Anastasija SOKOLOVA. ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY. Lingua et Vita. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, VIII/1, č. 15, s. 85-95. ISSN 1338-6743.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Jazykovye kompetěncii i vozmožnosti ich těstirovanija (obučenije pis'mennoj reči). FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Katedra jazykov, 2019, roč. 7, č. 1, s. 369-376. ISSN 1338-5496.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika, Anastasia SOKOLOVA, Yulia BARANOVA a Aliaksandra DZIADZIKINA. Russkij jazyk dlja dělovogo obščenija. Elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. DMO (překlad). PROUDY - LITERÁRNÍ ČASOPIS STŘEDOEVROPSKÉHO CENTRA SLOVANSKÝCH STUDIÍ A ÚSTAVU SLAVISTIKY FF MU, 2018.

- GOLIKOVA, Guzel a Monika ŠEVEČKOVÁ. K voprosu o sozdanii motivacionnoj učebnoj sredy v processe izučenia russkogo jazyka kak inostrannogo v češskoj auditorii. Filologia a kultura. 2017, roč. 48, č. 2, s. 232-237. ISSN 2074-0239.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Kreativní lektor znamená kreativní student. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2/2017, č. 2, s. 142-149. ISSN 1804-9435.

- SHEMSHURENKO, Oksana, Guzel GOLIKOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. Poetics of the psychological game: The role of the epigraph in the short stories by E. A. Poe. Astra Salvensis - review of history and culture. 2017, roč. 1/2017, č. 4, s. 95-101. ISSN 2457-9807.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Creativity in foreign language teaching. In Alexander Kobylarek. Journal of Education, Culture and Society. Wroclaw, Poland: University of Wroclaw, 2016. s. 180-188. ISSN 2081-1640.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Hra jako fenomén během svatebních rituálů Slovanů (srovnání folklorních pramenů). In Ostrava, Slavica Iuvenum XVI. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 354-366. ISBN 978-80-7464-784-0.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Roĺ lingvističeskoj igry v formirovaniji rečevych kompetencij studenta pri izučeniji russkogo jazyka kak inostrannogo. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 63-73. ISSN 1804-9435.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Tvořivou hrou k adekvátnímu překladu (studentské překlady pro Měsíc autorského čtení 2015). In MYRONOVA, Halyna, Oxana ČMELÍKOVÁ, Petr KALINA, Krystyna KUZNIETSOVA a Ihor SHYSTEROV. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 503-512. III. ISBN 978-80-906183-1-2.

- GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2014. 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Vzorec inženýra Šumka; Rozprava s Pánem Bohem. Kniha Zlin, 2008. ISBN 978-80-87162-39-2.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Koupě za všechny peníze. 2007. ISBN 978-80-86907-40-6.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Liščí soud; Medvěd a Hucul; Kozel a beran. 2004. ISBN 80-7203-619-X.

- ŠEVEČKOVÁ, Monika. Fotografie. Větrné mlýny, 2010. ISBN 978-80-7443-042-8.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek