KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PÁNEK, Jaroslav, Prof. PhDr. DrSc. Dr.h.c.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 443 318
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address panek@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/panek-jaroslav.ep/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Pomocné vědy historické
Dějiny - Balkán
Dějiny - Česko (Československo)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Jazykověda
Polonistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historie ; dějiny střední a jihovýchodní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků ČR - předseda (1996-2002)
- Český národní komitét historiků - předseda (od 2002)
- Český národní komitét balkanistů - člen
- Slezská univerzita v Opavě - člen vědecké rady
- Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - člen vědecké rady
- Filozofická fakulta UK - člen vědecké rady
- Fakulta sociálních věd UK - člen vědecké rady
- Masarykův ústav AV ČR - člen vědecké rady
- Národní archiv v Praze - člen ediční rady
- Český časopis historický - vedoucí redaktor
- Historica. Historical Sciences in the Czech Republic - člen redakční rady
- Pražský sborník historický - člen redakční rady
- Sborník archivních prací - člen redakční rady
- Středočeský sborník historický - předseda redakční rady
- Sborník vlastivědných prací z Podblanicka - člen redakční rady
- Zpravodaj Historického klubu - člen redakční rady
- Central Europe (Londýn) - člen mezinárodní redakční rady
- Historický časopis (Bratislava) - člen mezinárodní redakční rady
- Östrerreichische Osthefte (Vídeň) - člen mezinárodní redakční rady
Publikační činnost / Publications - Oton Berkopec : življenje in delo. - Novo Město : Študijska knjižnica Mirana Jarca, 1976. - 81 s.
- Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. - Praha : Academia, 1982. - 157 s.
- Poslední Rožmberkové : velmoži české renesance. - Praha : Panorama, 1989. - 424 s.
- Sedm slovinských let : slovinská kultura v České republice 1990-1996. - Praha ; Olomouc : Votobia, 1997. - 99 s.
- Vilém z Rožmberka : politik smíru. - Praha : Brána, 1998. - 317 s.
- Rozmluvy s historiky : česká historiografie a soudobé dějiny očima zahraničních kolegů. - Praha : Sdružení historiků České republiky, 2005. - 184 s.
- Historical Encyclopedias : Current research results – an outline of typology – perspectives. A Paper to be Presented at the 20th International Congress of Historical Sciences /Sydney, 2005/ Round Table 12 – Historical Dictionaries and Encyclopedias. - Prague : Historical Institute 2005. - 125 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek