KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KAVÁNOVÁ, Blanka, PhDr. CSc.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 515 911 143
Bydliště / Home address Havelkova 31, Brno, 625 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 102 494
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologický výzkum Velké Moravy - kostěná a parohová
industrie,
- středohradištní keramika z Mikulčic,
- stratigrafie hradiště v Mikulčicích,
- velkomoravské kostelní pohřby
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Slovanské ostruhy na území ČSSR. - Praha, 1976. - 104 s. : 20 tab. - (Studie ARÚ Brno)
- Knochen- und Geweihindustrie in Mikulčice. - In: Studien zum Burgwall von Mikulčice I. - Brno, 1995. S. 113-378.
- K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích. - In: ČMM. -seš. LXXXI (1996), s. 125-154 (Vědy společenské)
- Bronzová zoomorfní faléra z Mikulčic a její zařazení ve stratigrafii sídliště na předhradí. In: Pravěk. - seš. 7 (1997). - S. 373-388.
- Mikulčice - sídliště na "Klášteřisku". In: PV. - Roč. 40 (1997-1998). Brno, 1999. - S. 65-125.
- Specifika pozdně velkomoravské keramiky v Mikulčicích. In: Konference Pohansko 1999 / sest. Z. Měřínský. Brno : Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana I/2000, 2001. - S. 199-205.
- Mikulčice – pohřebiště v okolí 12. kostela. In: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela / sest. Profantová, N. – Kavánová, B. - Brno, 2003. - S. 211-414. - (Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno ; 22)
- Keramika z předvelkomoravského a povelkomoravského horizontu sídliště v okolí 12. kostela v Mikulčicích / sest. Kavánová, B., Hložek, M. In: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela / sest. Profantová, N., Kavánová, B. - Brno 2003. - S. 415-434 (Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno ; 22).
- Grossmährische Gräber in Kirchen – Erkenntnisstand : (Velkomoravské pohřby v kostelech – stav poznání). In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas : Materialien der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice 25. – 26. 5. 2004. - Brno 2005. - S. 49-65.(Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno ; 25).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek