KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOUBA, Miroslav, Mgr.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 214
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address mirce@centrum.cz mirce@mail.net.mk
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/kouba.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Politologie, mezinárodní vztahy
Pomocné vědy historické
Dějiny - Balkán
Literární věda - bosenská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Jazykověda - bosenština
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Literární věda - bulharská literatura
Dějiny - Bulharsko
Jazykověda - bulharština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Jazykověda - makedonština
Dějiny - Podkarpatská Rus
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Literární věda - rusínská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Ruthenistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
Balkán - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Historiografie
Polonistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Bosně a Hercegovině - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bulharistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Makedonistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Ruthenistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
Bulharistika - Literární věda
Balkán - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - obrození slovanských národů chápané jako sociokulturní kategorie
- formování novodobé identity slovanských národů
- nacionalismus, jeho vývoj a podoby
- demografické proměny v jihoslovanských zemích
- dějiny kultur na území slovanských zemí
- dějiny slovanských literatur
- 19. století ve slovanských zemích
- mezislovanské kulturní vztahy
- vztahy Balkánu a Orientu
- jihoslovanský folklór
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Je ohrožena budoucnost Republiky Makedonie? - In: Euroasijský expres (internetový časopis). - Č. 4 (2001).
- Země bulharská v cestopisných „Příhodách“ Václava Vratislava z Mitrovic. - In: Homo bohemicus (Чешкият Homo bulgaricus) : Бр. 1/2 София : Издание на Бохемия клуб, 2001 - S. 40-51.
- Transformacja kultury siły v siłę kultury w macedońskim odrodzeniu narodowym. Niektóre kontrowersje związane z okresem odrodzenia południowych Słowian. - In: Wokół Macedonii: kultura siły – siła kultury / ed. B. Zieliński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2002. - S. 207-220.
- Christofor Žefarović v rámci balkánské heraldiky. - In: Studia balcanica bohemo-slovaca V. – Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. - S. 76-87.
- Nástin dějin kultury na území Makedonie. – In: Dějiny Makedonie / J. Rychlík; M. Kouba. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - S. 283-390. – (edice Dějiny států)
- Český překlad čtyř bulharských povídek (Ivajlo Petrov: Smrt rytíře; Plamen Tuškov: Rusové; Emil Tonev: Příběh jednoho velmi horkého odpoledne a Ljuben Dilov ml.: Chujku). - In: Narodili jsme se jako draci (Antologie bulharské moderní povídky). - Boskovice-Brno : Nakladatelství František Šalé, 2003.
- Търсене на свободата в несвободата и революционният период на Българското възраждане (Литературни и социокултурни паралели). - In: Юбилейни Паисиеви четения. Международен славистичен симпозиум : Сборник с резюмета. – Пловдив : Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Филологически факултет, 2003. - S. 35-36.
- Klášter Zrze obrazem makedonské reality. – In: Navýchod. – Č. 1 (2003).
- Белоруските импулси во јужнословенската преродба (Рајко Жинзифов и Белорусите во поширок контекст). - In: Современост - списание за литература, култура и уметност. - Бр.1 (2005). – (Скопје)
- Atanas Talevski - Dojmy z Makedonie. – Praha : Národní knihovna ČR, 2004. - (Informační leták ke stejnojmenné výstavě)
- Srbinovski, Mladen: Makedonský Faust. - In: i-Literatura. – (Recenze scénického čtení)
- Tradice a vlivy slovanské vzájemnosti v kulturách východní Evropy (Úvod do problému). - In: Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí / usp. O. Richterek. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005. - S. 225-233.
- Белоруските импулси во јужнословенската преродба. - In: ХХХI Научна конференција (XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура), том II – Литература. – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2005. - С. 189-198.
- Српски дијалози у јужнословенском препороду. - In: Српски југ – часопис за књижевност, уметност и културу. - Год. 2, бр. 3 (2005) (пролеће), с. 95-113. – (Ниш)
- Postmoderna a jiné nové proudy: Současná makedonská literatura. – Im: Navýchod. – (2005), speciál, s. 28-30.
- „Přenádherné poselství“ a jihoslovanské obrození (Období osmanských reforem v jihoslovanském kontextu). - In: Slavista s duší básníka : Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. - Brno – Boskovice : Nakladatelství Albert, 2005. - S. 196-210.
Česko-bulharské kolokvium. Program, resumé příspěvků : Praha 23. – 24. května 2005 / usp. M. Kouba. – Praha : Aequitas, 2005.

2001 – 2004 - Články a zprávy uveřejněné v časopise Slovanský jih, Brno

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek