KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠMAHELOVÁ, Hana, Doc. PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 247
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hana.smahelova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- dějiny literatury
- teorie literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - J. Dobrovský - Gesellschaft
- Šaldova společnost
- Gesellschaft für Bohemistik
- GAČR
- Vědecká rada FHS Východočeské univerzity v Pardubicích
Publikační činnost / Publications - Návraty a proměny : Literární adaptace lidových pohádek. - Praha : Albatros, 1990. - 232 s.
- Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha : Karolinum, 1995. - 272 s.
- V. J. Propp, Morfologie pohádky a jiné studie. Praha : H&H, 1998.
- Počátky kritického myšlení o dětské literatuře : Studie s antologií textů z přelomu 19. a 20. století. - Praha : Filozofická fakulta UK, 1999. - 300 s.
- Prolamování struktur. Praha : Karolinum. - 342 s.
- Obrození z vize zrozené. - In: Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800 - 1918. - Akademia, 2002. - S. 44 –54.(Estetika ; 2 – 4) ISSN 0014-1291
- Prag in der tschechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. - In: Slovo a smysl. - Č. 1 (2004). - S. 152 - 169
- Prolegomena k paradigmatické koncepci dějin literatury : úvaha nad podněty nejen kuhnovskými. - In: Slovo a smysl. - Č. 2 (2005). - S. 109-126

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek